Osaatko vetää rajat ja sanoa ei

Päivitetty: 14. touko 2019

Oletko miettinyt, miten olet määrittänyt omat rajasi? Koetko, että loukkaannut helposti tai joudut usein hermostumaan kokiessasi, että sinun tarpeitasi ei ole otettu huomioon? Terveiden rajojen ylläpito on tärkeä osa itsensä arvostamista ja ne edesauttavat voimakkaasti toimivia ihmissuhteita.

Iho on fyysisen kehomme raja-aita. Sen tehtävänä on pitää sisällään se, mikä kuuluu meihin ja ulkopuolellamme se, mikä ei ole osa meitä.


Ihmissuhteissa rajat merkitsevät vastuuta ja omistamista. On meidän vastuullamme asettaa omat fyysiset, emotionaaliset ja henkiset rajamme. Aivan samoin kuin maanomistaja asettaa aidan tai Ei läpikulkua –kyltin, henkilökohtaiset raja-aitamme ovat yhtä todellisia, vaikkakin näkymättömiä. Aivan samoin kuin omistaja on vastuussa kattovuodosta omistamassaan talossa, olemme täysin vastuussa siitä, mitä sisällämme tapahtuu fyysisesti, emotionaalisesti ja henkisesti.


Näkymättömien rajojesi määrittäminen auttaa rakkauttasi kasvamaan. Samaan aikaan ne auttavat sinua suojaamaan ja ylläpitämään sielun elämääsi.

Rajani näyttävät minulle, missä minä ja vastuuni loppuvat, ja mistä toisen alkavat. Se antaa minulle ymmärryksen vastuualueistani. On vapauttavaa tietää, mikä kuuluu vastuulleni. Vastaavasti, jos en tiedä, mikä kuuluu minulle, valintani ja vaihtoehtoni tulevat hyvin rajallisiksi. Rajojeni sisäpuolelle kuuluvat tunteeni, asenteeni, uskomukseni, käyttäytymiseni, valintani, arvoni, taitoni ja rajoitteeni.

Kun tiedän, mikä kuuluu minun vastuulleni, selviää samalla myös, mikä EI kuulu vastuulleni. En ole vastuussa toisista ihmisistä, vaikka olenkin vastuussa siitä, miten hoidan oman vastuuni itsestäni heitä kohtaan.

Meidät on luotu palvelemaan toinen toistamme, mutta emme voi kantaa toinen toisemme vastuuta. Täyttäessämme myötävaikuttamisen tarvettamme auttamalla muita, meidän on huomioitava, että emme ylitä omia tai toisten rajoja. Jos koemme voimaantumista auttaessamme ja tukiessamme muita, myötävaikuttamisen tarve on täyttynyt. Mitä olemmekaan tehneet, on ikään kuin virrannut meidän lävitsemme, täyttäen meidät samalla onnellisuudella ja kiitollisuudella siitä, että olemme voineet palvella jotakuta. Joe koemme tyhjyyttä ja raskautta, olemme mitä varmimmin ylittäneet oman vastuumme ja alkaneet kantamaan muiden vastuualueita.

On hyvä huomioida, että jokainen jossakin elämänsä vaiheessa saattaa joutua traagisiin tilanteisiin, jolloin tarvitsemme toisten apua taakan kantamisessa, joka tuntuisi meille yksin liian raskaalta. Silti meidän on tunnistettava taakat, jotka ovat henkilökohtaisia. Tämän vuoksi tarvitsemme tunneälyä ja jatkuvaa dialogia intuitiomme kanssa.

Rajat voidaan osoittaa sanoin, totuudessa ja suoraselkäisyydessä, maantieteisellä tai emotionaalisella etäisyydellä ja seuraamuksilla. Rajoja voidaan selventää sanoilla ja johdonmukaisuudella. Voimme fyysisesti poistaa itsemme tilanteista, joissa rajojamme loukataan fyysisesti, emotionaalisesti tai henkisesti. Voimme ottaa aikaa tai emotionaalista etäisyyttä ihmisistä, jotka loukkaavat rajojamme. Toisin sanoen, voimme asettaa ihmisen sopivalle etäisyydelle, josta käsin meidän on mahdollista elää, kunnioittaa ja rakastaa heitä vapaasti.


Rajat tarkoittavat myös sitä, että otamme vastuun ajatuksistamme. Meidän vastuullamme on kasvattaa ymmärrystämme ja laajentaa mieltämme. Meidän tulee oikaista vääristyneet ajatusmallimme. Meidän tulee olla kosketuksissa siihen, keitä todella olemme ja mitkä syvimmät motiivimme ovat.


”Fyysisen sydämemme tavoin rakastava sydämemme on riippuvainen elämän voimasta. Kuten fyysistä sydänlihastamme, tuntevan sydämen luottamustakin on harjoitettava. Jos sydämemme vahingoittuu, sen toiminta hidastuu tai heikkenee. Meidän on otettava vastuu sydämestämme omaisuutenamme ja työstettävä sen heikkouksia, jotta voimme reagoida rakkauteen paremmin. Se avaa meille elämän ovet. ”


~Boundaries, Dr. Henry Cloud

Dr. John Towndsend


Rajat ovat tärkeä osa rakkautta ja siksi katsomme tänään vielä oletuksia ja myyttejä, joita rajoihin liittyy.


#1 Rajojen asettaminen on itsekästä


Meidän elämämme on omalla vastuullamme. Meidän tulee kehittää kykyjämme, tunteitamme, ajatuksiamme ja käytösmallejamme. Kun sanomme ”ei” ihmisille tai asioille, jotka satuttavat meitä, suojelemme omaa emotionaalista ja henkistä kasvuamme.


#2 Jos asetan rajoja, minua loukataan tai minuun loukkaannutaan.


Henkilöt, jotka eivät kunnioita rajojamme, näyttävät, että he eivät hyväksy kielteistä vastaustamme, ainoastaan myönteisen vastauksemme. On parempi oppia tuntemaan heidän luonteensa ja korjata ongelma kuin koskaan olla ymmärtämättä totuutta.


#3 Jos asetan rajoja, satutan sillä muita.


Oikeanlaiset rajat eivät kontrolloi, ole hyökkääviä tai satuta muita. Ne yksinkertaisesti estävät sen, että aarteitasi otetaan väärään aikaan. Kun omista tarpeistaan vastuussa olevalle aikuiselle laitetaan rajoja, voi se aiheuttaa hetkellisiä epämiellyttäviä tuntemuksia, mutta se ei ole traumaattista.